(+359) 888-271-836

Хората, от които се нуждаете, винаги навреме

търсене за търсене


наскоро добавени реклами

Excellence Solutions Group това е съвременна Агенция по заетостта, която се специализира в набирането на чуждестранни работници за работата в България. Агенция по заетостта Excellence Solutions Group ви предлага услуги по трудовото посредничество.

В отговор на измененията на трудовия пазар, ние държим на модерните решения в областта на управление на човешките ресурси. Ако решите да сътрудничете с нас, бъдете сигурни, че нашето предложение напълно ще отговаря на вашите нужди. След като получим от вас критерии относно желаните квалификации на работниците и служителите, ние ще ви предложим списъка на кандидатите, който изпълняват изискванията. Всяко едно лице, което сътрудничи с нашата агенция, дали това е специалист или персонал от по-ниското ниво, подлежи на проверка на квалификациите и притежаваните разрешения за практикуването на професията.

В нашата дейност ние базираме върху правните норми и спазваме изпълняване на всичките изисквания свързани с кадровите въпроси и възнагражденията. Ние сме отговорни също и за въпросите свързани със сключването на договорите и изпълнението на всички формалности. Благодарение на богатия ни опит в тази област, ние ви гарантираме услуга от най-високото равнище.

Молим ви да се запознаете с по-дробната оферта на Агенцията по заетостта Excellence Solutions Group, касаеща трудовото посредничество в България.

НАБИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЧУЖБИНА

Целта на дейността на Excellence Solutions Group се явява отговор на изменящото се стопанско-икономическо положение на нашите клиенти и помощта им в набирането на работниците и служителите.
Ние предлагаме комплексни услуги по набирането на чуждестранните работници и служители и по легализацията на техния престой в България. Осигуряваме също постоянен контакт с експерта, който владее езика на набираните работници. Ние сме в състояние да проведем набора на работници и служители практически в всички професии – от физически работници до квалифицирания персонал. Целта ни е точно да пригодим професионалния профил на кандидата към очакванията на бъдещия работодател. Примерно, ние работим с Узбекистан, при което имаме правителствена гаранция и сключени международни договори.